Bazkide asanblada – Asamblea soci@s

2020 Abenduak 14

Emaila jaso ez duten bazkideentzako:

Bazkide agurgarria,

Juan Manuel Iriondo Aldana, Durango Rugby Taldeko Presidentea, Klubeko Estatutuen 24. artikuluak dioena jarraituz, Durango Rugby Taldeko Bazkideen Ohiko Batzar Orokorra deitzera nator bitarteko telematikoak (Google Meet) erabiliz.

Pasa den abenduaren 2an gure webgunean iragarri bezala, Batzarra abenduaren 16an, asteazkenez izango da; 19:30etan lehen deialdian eta 20:00etan bigarrenean, ondorengo Gai Ordena jorratzeko:

1- Bertaratuen zerrenda.

2- Presidentearen agurra.

3- 2019/2020 Zuzendaritza Batzordearen Kudeaketa.

4- 2019/2020 ekonomia-ekitaldiko Urteko Kontuak.

5- 2020/2021 Zuzendaritza Batzordearen Kudeaketa Programa.

6- 2020/2021 ekonomia-ekitaldirako Aurrekontua.

7- Galde-eskeak.

8- Batzarrari amaiera ematea.

Batzarraren inguruko dokumentazioa nahi izanez gero, eskuragarri izango duzu drt@durangorugby.eus helbidera idatziz.

Arlo teknikoak antolatu asmoz, Batzarrean parte hartu eta bozka telematikoa eman ahal izateko, drt@durangorugby.eus helbidera emaila idatzi.

Baliabide telematikoetara sarbiderik ez baduzu, DRT Egoitzan (Goienkalea 24, Durango) botoa presentzialki emateko aukera izango duzu, eta horretarako hautestontzia jarriko da Batzarraren egunean 19:00 – 20:00 ordutegian. Boto mota honi heltzeko, drt@durangorugby.eus helbidera emaila idatzi.

Batzarrean ikusiko garelakoan, jaso ezazu nire agurrik beroena.

Juan Manuel Iriondo Aldana

Bazkide eskutitza / Carta soci@s

14 de diciembre de 2020

Para l@s soci@s que no hayan recibido el email:

Estimada/o Socia/o,

Juan Manuel Iriondo Aldana, Presidente de Durango Rugby Taldea, de conformidad con el Artículo 24 de los Estatutos del Club, por la presente, convoco a la Asamblea General Ordinaria de Socias/os de Durango Rugby Taldea por medios telemáticos (Google Meet).

Como se anunció en nuestra web el pasado 2 de diciembre, la Asamblea se realizará el miércoles 16 de diciembre; 19:30 horas en la primera convocatoria y 20:00 horas en la segunda, al objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1- Enumeración de asistentas/es.

2- Saludo del Presidente.

3- Gestión de la Junta Directiva 2019/2020.

4- Cuentas anuales del ejercicio económico  2019/2020.

5- Programa de Gestión de la Junta Directiva 2020/2021.

6- Presupuesto para el ejercicio económico 2020/2021.

7- Ruegos y Preguntas.

8- Clausura de la Asamblea.

Si deseas documentación sobre la Asamblea, puedes solicitarlo escribiendo a drt@durangorugby.eus.

Para organizar el aspecto técnico de la Asamblea y para poder participar en la Asamblea y votar en línea, escribe un mail a drt@durangorugby.eus.

En caso de no tener acceso a recursos telemáticos, podrás votar presencialmente en DRT Egoitza (Goienkalea 24, Durango), para lo cual se habilitará una urna el día de la Asamblea en horario de 19:00 a 20:00. Para poder votar de esta manera, dadas las restricciones existentes, deberás escribir un mail a drt@durangorugby.eus.

Con el deseo de encontrarnos en la Asamblea, recibe mi más cordial saludo.

Juan Manuel Iriondo Aldana