[seriea] DRT familia ezagutzen… U8

Delegatua: Laura Oñate Urien

Monitoreak: Eduardo Muñoz Matute & Armando Gonzalez Andres, Army.

 

Zenbat urte delgatu lanetan? noiz, nola eta zergatik hasi zinen?

¿Cuántos años como delegad@? ¿cuándo, cómo y por qué comenzaste?

Laura: 2. urtea delegatu lanetan. Nire seme nagusia rugbyan hasi zen eta entrenatzaile batek ea laguntzeko prest egongo nintzateke proposatu zidan.

Zure ustetan, zer ekarpen egiten dio delegatu batek taldeari?

En tu opinión, ¿qué aporta un@ delegad@ al equipo?

Laura: Gure kasuan, topaketa aurretiko eta topaketa egunetan laguntza ematea eta entrenatzaileei zama hori kentzea (zelaiak, partiduen ordena, 3. denbora, autobusa). Familiek ere eskertzen dute erreferentzia bat izatea zeozer behar badute.

Zuretzako zer da delegatu izatearen onena? eta txarrena?

¿Para ti qué es lo mejor de ser delegad@? ¿y lo peor?

Laura: Onena, gauzak errazten duzula jakitea eta modu baten zure laguntza, txikia bada ere, denon onerako dala. Txarrena, momentuz ezer ez.

Beste edozer gehitu nahi baduzu…

Si quieres añadir algo…

 

Zenbat urte monitore/entrenatzaile lanetan? noiz, nola eta zergatik hasi zinen?

¿Cuántos años como monitor(a)/entrenador(a)? ¿cuándo, cómo y por qué comenzaste?

Eduardo: 4 urte, azken takada hau, eta jokalaria izanik ere, haurrekin eskolarekin lanean

4 años esta última tacada anteriormente siendo jugador también con los niños trabajando con la eskola.

Armando: Un año, me propusieron entrenar en rugby eskola, me pareció buena idea.

Denboraldi erdian gaudela, nola ikusten duzu taldea, zein izan da taldearen bilakaera?

Cuando estamos a mitad de temporada, ¿cómo ves el equipo, cuál ha sido su evolución?

Eduardo: Bilakaera ona da, 8 urtez azpiko talde bat dago, talde ona dago, eta garrantzitsuena errugbiaren eta jokoaren balioak ikastea da, eta batez ere ondo pasatzea.

La evolución es buena, hay equipo de pequeños sub 8 hay un buen equipo y lo primordial es que aprendan los valores del rugby, el juego y que se lo pasen bien sobre todo.

Armando: Es un equipo con mayoría de segundo año y se les nota la evolución.

Zuretzako zer da entrenatzaile izatearen onena? eta txarrena?

¿Para ti qué es lo mejor de ser monitor(a)/entrenador(a)? ¿Y lo peor?

Eduardo: Niretzat umetatik seme-alabekin egotea errugbia eta momentuak partekatzeko aukera izatea, okerrena… Ez dut uste egia txarrik dagoenik.

Para mi estar con mis hijos desde pequeños pudiendo compartir rugby y momentos, lo peor… No creo que haya nada malo, la verdad.

Armando: Lo mejor es poder transmitir todo lo que representa y ha representado el rugby en mi vida. Lo peor…no le encuentro nada negativo.

Beste edozer gehitu nahi baduzu…

Si quieres añadir algo…

Eduardo: U8ko haurrekin errugbian egiten den lana, beste kirol batzuetan ematen ez diren errugbiaren balioak erakustea da garrantzitsuena, batez ere talde gisa sentitzea eta ondo pasatzea.

Lo importante en el trabajo de rugby con los niños y niñas de U8 es enseñar los valores del rugby que en otros deportes no se dan, sobre todo que se sientan como equipo y que se lo pasen bien.