DRTk 21-22 denboraldiko kontuak eta hurrengo denboraldiari aurre egiteko aurrekontua onartu ditu

Durango Rugby Taldearen Ohiko Batzar Orokorra atzo egin zen DRTren egoitzan

Urtero bezala, DRTk Bazkideen Batzar Nagusia egin zuen, eta 2021-2022 denboraldian arlo ezberdinetan egindako lana zehaztu zuen. Horrela, Jose Ignació Azurmendiren hasierako agurraren ondoren, Aratz Gallastegi kirol zuzendariak hitza hartu zuen denboraldiko kirol txostena aletzeko. Kirolaren atala zehaztu ondoren, bertaratuei jakinarazi zitzaien kluba egituratzen duten gainerako batzordeek ere egindako lana: Euskara, Berdintasuna, Materiala eta Merchandising, Gizarte eta Jaiak, Sanitarioa, IDI eta Komunikazio arloa.

Denboraldiko balantze ekonomikoa ere zehaztu zen, eta denboraldiko kontuak eta 2022-2023 kanpainarako aurrekontua bozkatu ziren. Alde horretatik, bai 2021-2022 denboraldiko txostena eta finantza-balantzea, bai 2022-2023 denboraldirako aurrekontu ekonomikoa gehiengoz onartu ziren.

Azkenik, bertaratutakoek eskaerak eta galderak egiteko aukera izan zuten.


El DRT aprueba las cuentas de la temporada 21-22 y el presupuesto para afrontar la próxima campaña

La Asamblea General Ordinaria de Durango Rugby Taldea tuvo lugar ayer en la sede del DRT

Como cada año el DRT celebró su Asamblea General de Soci@s y detalló la labor realizada en las diferentes áreas a lo largo de la temporada 2021-2022. De esta forma tras el saludo inicial del presidente José Ignació Azurmendi ‘Txusmen’, el director deportivo, Aratz Gallastegi tomó la palabra para desgranar el informe deportivo de la temporada. Tras detallar el apartado deportivo, se informó a las personas asistentes sobre la labor realizada también por el resto de las comisiones sobre las que se estructura el club: Euskara, Igualdad, Material y Merchandising, Social y Fiestas, Sanitario, IDI y desde el área de Comunicación.

También se detalló el balance económico de la temporada, sometiendo a votación las cuentas de la temporada y el presupuesto para la campaña 2022-2023. En este sentido, tanto el informe y balance financiero de la temporada 2021-2022, como el presupuesto económico para la temporada 2022-2023 fueron aprobados por mayoría.

Finalmente, las personas asistentes tuvieron oportunidad de plantear ruegos y preguntas.