«DRT Eskolan talde-kirola egin nahi duten guztientzako lekua dago»

Jardunaldi berezia izango da larunbat honetan Arripausuetan jokatzen duten Errugbi Eskolako kategorientzat. 10:00etatik aurrera, gure txikiek topaketak jokatuko dituzte Mungia, Elorrio, Getxo, Kakarraldo eta Bilboko taldeekin.

Durango Ruby Eskolako arduradunak, David Romanek, denboraldiaren balorazioa egin digu.

Zertan datza larunbateko lanaldia?

Eskola-kiroleko jardunaldi bat gehiago da, baina gure kasuan bereziagoa da, lehen aldiz elkartuko garelako denboraldi honetan, eta pandemiaren aurretik Durango Rugby Eskolako kategoria guztietan.

Zenbat haurrek osatzen dute Errugbi Eskola?

Denboraldia 60 jokalari ingururekin hasi genuen, baina denboraldiak aurrera egin ahala, murrizketak gutxiago izan dira, eta jendea normaltasunez aritu da egoera honetan, horren ondorioz askoz jende gehiago hurbildu zaigu. Oraintxe bertan 80 jolakari inguru egongo dira, jokalariak bakarrik. Horri staff-eko beste 22 pertsona gehitu behar zaizkio, monitore eta ordezkarien artean.

Zer balorazio egiten duzu denboraldi honi buruz?

Oso positiboa. Eskola-kirola bertan behera utzi zen urtarrila izan ezik, normaltasun osoz egin da. Planteatutako helburuak lortzen ari dira, ez soilik jokalarien hazkundearekin, baita familien inplikazioarekin ere. DRT  familia gara.

Nola kudeatu zenuten pandemia Errugbi Eskolan?

Ez da erraza izan, errugbia kontaktua baita funtsean. Federazioak ezarritako jarraibideak eta klubak ezarritako protokoloa aplikatu ditugu. Pena ematen zuen haurrak entrenatzeko edo baloirik gabe eta kontakturik gabe entrenatzeko aukerarik gabe ikusteak, maskarak, bertaratuen zerrendak, burbuila taldeak, gela, tenperaturak, taldeak konfinatzea… Zorionez, fase hori igaro dela dirudi, eta aurten ia erabateko normaltasuna izaten ari da.

Zer ikasten duzu bizitako une zailetako batean?

Denak batuta eta taldea izanda hobeto egiten zaiela aurre une horiei, eta errazagoa da indarberrituta ateratzea.

Zeintzuk dira Errugbi Eskolaren helburu nagusiak?

Denboraldi honetarako finkatu ditugun helburu nagusiak jokalarien autonomia eta familien inplikazioa dira, baina errugbiaren berezko balioak alde batera utzi gabe, hala nola, errespetua, bai taldearekiko, bai jokatzen duzun beste jokalariekiko, arbitroekiko…

Mezu bat haurrak errugbian aritzera animatzeko DRTn

DRT Eskolan oso giro ona duen talde-kirola egin nahi duten guztientzako lekua dago, eta ziur lagun handiak egingo dituztela.


“DRT Eskola es un lugar donde hay cabida para todos/as los que quieran practicar un deporte de equipo”

Jornada especial la de este sábado para las distintas categorías de la Rugby Eskola que juegan todas en Arripausueta. Desde las 10.00 horas, nuestros txikis disputarán sus encuentros incluidas las Topaketak con equipos de Mungia, Elorrio, Getxo, Kakarraldo y Bilbao.

El responsable de Durango Ruby Eskola, David Román, nos hace valoración de lo que está siendo la temporada.

¿En qué consistirá la jornada del sábado?

Es una jornada más de deporte escolar, pero en nuestro caso es más especial porque nos vamos a juntar por primera esta temporada y desde antes de la Pandemia todas las categorías de Durango Rugby Eskola.

¿Cuántos niños y niñas conforman la Rugby Eskola?

Empezamos la temporada en torno a 60 jugadores/as, pero conforme la temporada ha avanzado, las restricciones han sido menos y la gente ha ido aplicando normalidad a esta situación y se nos ha acercado mucha más gente. Ahora mismo estaremos en torno a 80, solo jugadores/as, a esto hay que sumar otras 22 personas de staff entre monitores y delegados

¿Qué valoración haces de esta temporada?

Muy positiva. Salvo el mes de enero que se suspendió el deporte escolar se ha desarrollado con total normalidad. Se están consiguiendo los objetivos planteados, no sólo en la parte deportiva con el crecimiento de los y las jugadoras, sino en la implicación de las familias. DRT familia gara.

¿Cómo gestionasteis la pandemia en la Rugby Eskola?

No ha sido fácil, ya que el rugby es contacto en esencia. Hemos aplicado las directrices que marcaba la Federación y el protocolo establecido por el club. Daba pena ver a las niñas y niños sin posibilidad de entrenar, o entrenar sin balón y sin contacto, con mascarillas, listas de asistentes, grupos burbuja, gel, temperaturas, confinar grupos… Afortunadamente esa fase parece que ha pasado y este año está siendo de prácticamente normalidad absoluta

¿Qué aprende unos de los momentos complicados vividos?

Que estando todos/as unidos/as y siendo equipo se afrontan mejor estos momentos y es más fácil salir reforzado.

¿Cuáles son los principales objetivos de Rugby Eskola?

Los objetivos principales que nos hemos fijado para esta temporada son la autonomía de las y los jugadores y la implicación de las familias, pero sin dejar de lado los valores propios del rugby como son el respeto, tanto al equipo como a otros jugadores con los que juegas, árbitros…

Un mensaje para animar a los niños a practicar rugby en el DRT

DRT Eskola es un lugar donde hay cabida para todos/as los que quieran practicar un deporte de equipo con muy buen ambiente y donde seguro que harán grandes amigos/as.