BAZKIDEEN OHIKO & OHIZ KANPOKO BATZAR OROKORRA 2024 – ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA & EXTRAORDINARIA DE SOCI@S 2024

DURANGO RUGBY TALDEAREN OHIKO & OHIZ KANPOKO BATZAR OROKORRERAKO DEIALDIA 2023-2024 DENBORALDIA

Durango Rugby Taldearen Ohiko eta Ohiz Kanpoko Batzar Orokorra 2024ko ekainaren 26an, asteazkenean, egingo da DRT Egoitzan (Goienkale 24, 48200 Durango), 19: 00etan lehenengo deialdia eta 19:30etan bigarrena.

Ohiko Batzarrak gai-zerrenda hau izango du:

 1. Agurra.
 2. 2023-2024 denboraldian garatutako jarduerari buruzko batzordeen txostena.
 3. 2023-2024 denboraldiko finantza txostena eta balantzea aurkeztea eta, hala badagokio, onartzea.
 4. 2024-2025 denboraldirako aurrekontu ekonomikoa aurkeztea eta, hala badagokio, onartzea.
 5. Galde-eskeak.

Ohiz kanpoko Batzarrak gai-zerrenda hau izango du:

 1. Presidente ordearen ordezkapena.
 2. Beste klubek DRTko jokalariez galdetzen dutenean.
 3. Klubeko estatuetan ondorengo aldaketak txertatzea:
  1. Klubeko egoitzaren helbidea.
  2. Emakume eta gizonen arteko berdintasunaren ingurukoa.
  3. Adingabeak babesteko protokoloaren ingurukoa.
 4. Galde-eskeak.
 5. 1, 2 eta 3 puntuak eta azpi-puntuak bozkatzea.

Zuzendaritza Batzorde honek gardentasunerako eta informaziorako hartutako konpromisoarekin bat etorriz, batzarra egin aurretik gai-zerrendan adierazitako puntuei buruzko informazio zehatzagoa jasoko duzue. 

Informazio hori emailez jasoko duzue, ondorioz, klubeko emailik jasotzen ez badituzue eta informazio hori jaso nahi baduzue, jarri zaitezte klubarekin harremanetan drt@durangorugby.eus  helbidean edo 656 79 10 25 telefono zenbakira idatziz edo deituz.

Zuek bertan izatea espero dugu.

Jaso ezazue agur bero bat.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE DURANGO RUGBY TALDEA TEMPORADA 2023-2024

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Durango Rugby Taldea se llevará a cabo el miércoles 26 de junio de 2024 en DRT Egoitza (Goienkale 24, 48200 Durango) a las 19:00 en primera convocatoria y a las 19:30 en segunda convocatoria.

La asamblea Ordinaria tendrá el siguiente orden del día:

 1. Saludo.
 2. Informe de las diferentes comisiones sobre la actividad desarrollada en la temporada 2023-2024.
 3. Presentación y, en su caso, aprobación del informe y balance financiero de la temporada 2023-2024.
 4. Presentación y en su caso aprobación del presupuesto económico para la temporada 2024-2025.
 5. Ruegos y preguntas.

La Asamblea Extraordinaria tendrá el siguiente orden del día:

 1. Sustitución del Vicepresidente.
 2. Cuando otros clubes preguntan por jugadores/as del DRT.
 3. Incorporar en los estatutos del club los siguientes cambios:
  1. Domicilio de la sede del club.
  2. Sobre la igualdad de mujeres y hombres.
  3. Protocolo de protección de menores.
 4. Ruegos y preguntas.
 5. Votar los puntos y subpuntos 1, 2 y 3.

Acorde al compromiso adquirido por esta junta directiva de transparencia e información, recibiréis con antelación a la celebración de la asamblea, información más detallada sobre los puntos señalados en el orden del día.

Recibiréis esta información por email, por lo que, si no recibes ningún email del club y quieres recibir esta información, contactar con el club en drt@durangorugby.eus  o escribiendo o llamando al número de teléfono 656 79 10 25.

Esperamos contar con vuestra presencia.

Recibid un cordial saludo.

 

Durango Rugby Taldeko Zuzendaritza Batzordea – Junta Directiva de Durango Rugby Taldea

Durango, 2024 ekainak 11