Bazkideen asanblada – Asamblea socias/os

Pasa den urriaren 7an klubeko webgunean argitaratu genuen bezala, Durango Rugby Taldeko Bazkideen Ohiko eta Ezohiko Batzar Orokorrak, datorren azaroaren 4ean, ostegunean, burutuko dira DRT Egoitzan (Goienkale 24, 48200 Durango) 19:00etan lehenengo deialdian eta 19:30ean bigarren deialdian.

Batzar honek ondorengo gai ordena izango du:

  • OHIKO BATZAR OROKORRA:

– 2020-2021 denboraldiko memoria eta balantze ekonomikoa aurkeztea, eta hala badagokio, onartzea.

– 2021-2022 denboraldirako aurrekontu ekonomikoa aurkeztea, eta hala badagokio, onartzea.

  • EZOHIKO BAZTAR OROKORRA:

– 2021.2022 Eskola Kirol Proiektua aurkeztea, eta hala badagokio, onartzea.

– La Caixarekin kreditu-poliza berritzeko baimena.

– Hautagaien aurkezpena eta Zuzendaritza Batzorde berria hautatzeko bozketa.

Tal y como publicamos en la página web del club el pasado 7 de octubre, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de l@s soci@s de Durango Rugby Taldea se llevará a cabo el próximo jueves 4 de noviembre en DRT Egoitza (Goienkale 24, 48200 Durango) a las 19:00 en primera convocatoria y a las 19:30 en segunda convocatoria.

Esta asamblea tendrá el siguiente orden del día:

  • ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:

– Presentación y, en su caso, aprobación del informe y balance financiero de la temporada 2020-2021.

– Presentación y, en su caso, aprobación del presupuesto económico para la temporada 2021-2022.

  • ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA:

– Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto Deportivo Escolar para la temporada 2021-2022.

–  Autorización para la renovación de la Póliza de Crédito con La Caixa

– Presentación de candidaturas y votación para la elección de la nueva Junta Directiva.