Egin zaitez bazkide

Galdetegi simple hau betez eta 15€ren
truke urteko, Klubari laguntza izugarria
eskainiko diozu.

BAZKIDE ABANTAILAK

DRTko bazkide izateagatik, gure babesleen eskaintzez gozatzeko aukera izango duzu zure bazkide txartelarekin:

Por ser socia/o del DRT podrás disfrutar de las siguientes promociones de nuestros sponsors con tu carnet de socia/o:

Saltsan

Ardoetan % 5 beherapena.

5 % descuento en vinos.

Schmidt Abadiño:

% 5 beherapena.

5 % descuento.

Bambino:

% 5 beherapena (ez da bateragarria beste eskaintzekin).

5 % descuento (no acumulable a otras promociones)

Alfil fotokopiak (Artekalea):

Erosketen % 5 DRTri emango zaio babesletza moduan.

El 5 % de la compra será destinado al DRT en concepto de patrocinio.

Gaursa:

Beherapen puntualak.

Descuentos puntuales.